Lemmikki-messut

Suomen herpetologinen yhdistys ry

Suomen herpetologinen yhdistys on 90-luvun alussa perustettu matelijoiden, sammakkoeläinten ja terraristiikan parissa taustavoimana ja asiantuntijatahona toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää herppiharrastusta, herppien tutkimusta ja suojelua niiden luonnollisessa elinympäristössä.

Osastolta C 231 löytyy 3–4 terraariota näyttelyeläimineen, yhdistyksen tuotteita, kirjallisuutta ja Herpetomania lehtiä. Tietenkin myös herppiharrastuksesta ja luonnonvaraisista herpeistä kertovia ja opastavia asiantuntijoita.

www.herpetomania.fi